missie en visie


Wij geloven in een eerlijke, veilige wereld vol (duurzame) groei. Met het ontwikkelen en vermarkten van innovatieve, veilige software, hardware en moderne (kantoor)materialen dragen wij bij aan een oplossende (duurzame) toekomst. Het is een toekomst vol kansen. Om hierop in te spelen, blijven wij pionieren. Met onze steeds veiligere hardwareoplossingen en -softwaretoepassingen op basis van innovatie en duurzaamheid dagen wij de markt voortdurend uit.
Dagelijks bieden wij de markt verantwoorde keuzes op weg naar een eerlijke, veilige en duurzame toekomst.

Waardegedreven werken wij aan een (duurzame) toekomst
Vier kernwaarden zijn hierbij leidend:
• Veiligheid
• Samenwerking
• Innovatie / ontwikkelingen
• Uitmuntendheid

veiligheid


JWS Groep is een betrouwbare partner en werkgever die altijd aan al haar verplichtingen voldoet. Wij geven om het welzijn en de veiligheid van anderen. Wij streven naar een veilige wereld, en zien erop toe dat onze activiteiten zo min mogelijk negatieve effecten hebben op de omgeving en gemeenschappen. Wij bevorderen projecten die de kwaliteit en veiligheid van het leven verbeteren.


samenwerking


Bij JWS Groep zijn we vertrouwd met elkaar en vertrouwen wij elkaar. Wij werken in een eerlijke en open cultuur. De brede ervaring en vele ideeën binnen ons bedrijf combineren wij tot betere oplossingen op elk vlak. Dit biedt concurrentievoordeel en maakt ons tot een aantrekkelijke partner. Klanten zijn onze belangrijkste partners. Het begrijpen van en anticiperen op hun behoeften is de motor achter onze ontwikkelingen en de basis van ons succes.
innovatie


JWS Groep is een pionier in onze hardware- en software-industrie voor al uw documentstromen. Wij lopen voor op het gebied van veiligheid, follow-me-softwaresystemen en overige “out-of-the-box”-solutions voor het bedrijfsleven. Dit vergt grote expertise en een innovatieve manier van denken. Wij anticiperen op trends in onze markten en bedrijven. Waar en wanneer nodig, reageren wij snel en adequaat. Voortdurend investeren wij in de ontwikkeling van nieuwe producten, nieuwe (software)technologieën, kennis en nieuwe methodes en werkwijzen. Daarnaast investeren wij continu in de ontwikkeling van onze mensen. We moedigen medewerkers aan op nieuwe manieren te denken. Want samen zijn we pionier.


uitmuntendheid


JWS Groep presteert operationeel en financieel op nationaal niveau. Als pionier zijn wij als bedrijf toonaangevend en hebben wij een voorbeeldfunctie. Wij zijn dan ook een van de beste bedrijven op het gebied van IT en documentverwerking en streven naar uitmuntende prestaties. Een veilige omgeving op het werk en in onze omgang met de omgeving is daarbij essentieel. We stellen hoge eisen aan onszelf en erkennen het succes van anderen. Uitmuntendheid is in ieders belang.Support